Norra Dals Nämndemannaförening

Norra Dals nämndemannaförening 2022

Styrelsen

 • Ordförande
 • Sekreterare
 • Medlemsansvarig
 • Medieansvarig

Jan-Åke Jansson

janakejansson@hotmail.com
070-668 30 59
 • Vice ordförande

Marie Therese Harfouche

marie-therese.harfouche@bengtsfors.se
073-708 78 11
 • Kassör

Roderick Bothe

roderickbothe@hotmail.com
073-753 05 42
 • Ledamöter

Kurt Svensson

 • Ledamöter

Jonas Liljeqvist

 • Ledamöter

Peter Landälv

 • Ledamöter

Yvonne Rudebou

 • Studie organisatör

Styrelsen

Valberedning & Revisorer

Yvonne Simonsson

Gullan Janss

Endast för administratörer