Norra Dals Nämndemannaförening

Norra Dals nämndemannaförening 2024

Styrelsen

 • Medlemsansvarig
 • Medieansvarig
 • Ordförande
 • Sekreterare

Jan-Åke Jansson

janakejansson@hotmail.com
070-668 30 59
 • Vice ordförande

Marie Therese Harfouche

marie-therese.harfouche@bengtsfors.se
073-708 78 11
 • Kassör

Roderick Bothe

roderickbothe@hotmail.com
073-753 05 42
 • Sekreterare

Vakant

 • Styrelseledamot

Kurt Svensson

 • Styrelseledamot

Jonas Liljeqvist

 • Styrelseledamot

Peter Landälv

 • Styrelseledamot

Yvonne Rudebou

 • Revisor

Yvonne Simonsson

 • Revisor

Gullan Jansson

Endast för administratörer