Norra Dals Nämndemannaförening

Bli medlem

Medlem i Norra Dal Nämndemannaförening blir du enklast genom att meddela namn, adress, telefonnummer och e-postadress till kassör Berit Magnusson email hidden; JavaScript is required

Medlemsavgiften är 150 kr per år och betalas till föreningens bg 5394 -5978. Glöm inte att fylla i namnet vid inbetalning.

Medlemskap i nämndemannaförening ger ett bättre försäkringsskydd.

I medlemsavgiften ingår avgift till Nämndemännens Riksförbund.

Välkommen som medlem i vår förening!

Endast för administratörer